Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 13-12-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 13 de desembre de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Devolució garantia contracte serveis ornamentació enllumenat nadalenc.

3.1.2. Devolució fiança garantia definitiva per finalització de contracte servei comunicació institucional.

3.1.3. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del contracte d’obres de remodelació i actualització de les instal·lacions municipals del molí fariner Molí d’en Rata de Ripollet.

3.1.4. Licitació contracte d’obres de remodelació del parc 1r de maig.

3.2. Modernització Administrativa:

3.2.1. Pagament dels interessos de demora meritats a conseqüència de la renúncia a la subvenció atorgada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, pel desenvolupament d’activitats en l’àmbit de transparència (2020-2021).

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Ocupació:

4.1.1. Primera pròrroga del contracte de servei de manteniment del programari Aplicatiu Spin Saas (Software as a Service), per a la gestió diària global dels serveis d’àmbit de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de Ripollet.

4.2. Empresa i Comerç:

4.2.1. Justificació subvencions pel desenvolupament econòmic local i foment de l'economia social, solidària i l'associacionisme (3 línies).

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Serveis Socials:

5.1.1. Prestació social econòmica, per a desplaçaments en transport adaptat (punt 3.2 apartat d.1) de l’annex 3, del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/59).

5.1.2. Prestacions socials econòmiques, per a allotjament residencial en situacions de risc greu (punt 3.1) apartat d de l’annex 3, del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/7225).

5.2. Polítiques LGTBI:

5.2.1. Subvenció nominativa a favor de l’Observatori contra l’Homofòbia, per a la realització i el cofinançament del projecte de l’any 2022, i la formalització del corresponent conveni.

5.3. Educació:

5.3.1. Aportació anual al Consorci per a la Normalització Lingüística, per a l’any 2022.

5.3.2. Aprovació Conveni Associació d’Educació i Cultural de persones adultes Jaume Tuset, curs 2022-2023.

5.4. Seguretat i Proximitat:

5.4.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de la grua municipal, novembre 2022.

5.4.2. Instal·lació senyalització viària al carrer Tamarit, 12.

5.4.3. Instal·lació pilona retràctil (exp. 2022/7898).

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Cultura:

6.1.1. Justificació de la subvenció, en règim de concurrència competitiva, línia B a favor de l’Associació Societat Coral del Vallès, per a l’exercici 2021.

6.1.2. Adquisició de béns Diputació de Barcelona.

6.2. Patrimoni:

6.2.1. Acceptació de l’assignació de Fons de foment del turisme de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Empresa i Treball, Direcció General de Turisme (octubre 2021-març 2022).

6.3. Esports:

6.3.1. Aprovació definitiva de revocació de la subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat AMPA Escola Gassó i Vidal, per a activitats esportives.

6.3.2. Aprovació definitiva de revocació de la subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat AMPA IES Lluis Companys, per a activitats esportives.

6.3.3. Aprovació de l’arxiu de l’expedient de reintegrament de la subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat AMPA Col·legi San Juan de la Cruz, per a activitats esportives.

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Baixa gual (exp. 2021/5556).

7.1.2. Baixa gual (exp. 2022/6374).

7.1.3. Aprovació certificació d’obres núm. 1, de les obres del Projecte de remodelació, execució i manteniment de voreres al barri de Tiana i Pont Vell.

7.1.4. Aprovació certificació d’obres núm. 1, de les obres de recuperació mediambiental de l’entorn fluvial del riu Ripoll, entre el pont de la carretera de l’Estació i el pont del carrer Tarragona, lot 1.

7.1.5. Aprovació certificació d’obres núm. 1, de les obres de rehabilitació de tres habitatges de propietat municipal.

7.1.6. Aprovació certificació d’obres núm. 1, de les obres del Projecte de l’enllumenat de les instal·lacions esportives exteriors.