Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 08-11-22

Ordre del dia de la Junta de Govern Local, de 8 de novembre de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

3.1. Serveis Socials:

3.1.1. Conveni regulador de la subvenció prevista nominativament al pressupost del 2022 de l’Ajuntament de Ripollet, a favor del Centre d’Esplai Recreatiu, Educatiu, Social i Alternatiu (GRESCA), per a la realització i el cofinançament del Projecte esplai diari de l’any 2022.

3.2. Polítiques LGTBI:

3.2.1 Subvenció nominativa a favor de l’Observatori Contra l’Homofòbia, per a la realització i el cofinançament del projecte de l’any 2022 i la formalització del corresponent conveni.

3.2.2. Subvenció nominativa a favor de l’entitat Gais Positius, per a la realització i el cofinançament del projecte de l’any 2022 i la formalització del corresponent conveni.

4. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

4.1. Urbanisme:

4.1.1. Autorització reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda per a ús exclusiu (exp. 2022/6705).

4.2. Serveis Municipals i Municipalització:

4.2.1. Aprovació liquidació taxa any 2022, autorització provisional d’utilització de places d’aparcament municipal el Molí, ocupació de l’espai i serveis de les zones comunitàries del mercat municipal, com a zona de càrrega i descàrrega a Mercadona, SA.

4.2.2. Restar assabentats, remissió expedient i compareixença en recurs contenciós administratiu, procediment abreujat 449/2022-F, Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona.