Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 19-07-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 19 de juliol de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

2.1. Economia:

2.1.1. Adjudicació excedents de tresoreria.

2.1.2. Compensació de deutes.

3. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

3.1. Serveis Socials:

3.1.1. Rectificació acord prestacions econòmiques urgència puntuals, per a allotjament residencial en situacions de risc greu (exp. 2022/1286).

3.1.2. Prestació social econòmica, per a casal d’estiu 2021 (exp. 2021/4969).

3.1.3. Prestació social econòmica, per a casal d’estiu 2021 (exp. 2021/9544).

3.1.4. Prestacions socials econòmiques, per a activitats socioeducatives, esportives i de lleure d’infants, i joves amb necessitats educatives especials o infants i joves en situació de risc (punt 3.2 apartat e.5) de l’Annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/2850).

3.1.5. Prestació social econòmica, prestacions per a activitats socioeducatives, esportives i de lleure d’infants, i joves amb necessitats educatives especials o infants i joves en situació de risc (punt 3.2 apartat e.5) de l’Annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/1348).

3.1.6. Prestació social econòmica, per a despeses de tractaments i teràpies (punt 3.2 apartat c.3) de l’Annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/2630).

3.1.7. Prestació social econòmica, per a allotjament residencial en situacions de risc greu (punt 3.1 apartat d) de l’Annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/3615).

3.1.8. Beques menjador escolar curs 2021-2022, març 2022.

3.2. Educació:

3.2.1. Acceptació subvencions atorgades per la Diputació Barcelona, Catàleg de 2022 del Pla de concertació, Xarxa de Govern Locals 2020-2023.

3.2.2. Aprovació de les addendes per al repartiment de les despeses de funcionament dels instituts escoles Els Pinetons i El Martinet dels cursos 2020-2021 i 2021-2022.

3.3. Seguretat i Proximitat:

3.3.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de la grua municipal, juny de 2022.

3.3.2. Modificació horari zona càrrega i descàrrega particular (exp. 2022/4755).

4. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

4.1. Urbanisme:

4.1.1. Baixa gual (exp. 2022/1695).