Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 22-11-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 22 de novembre de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació ordenació pagaments operacions comptables següents. 2022.2.00033014.000, 2022.2.00033015.000, 2022.2.00033016.000, 2022.2.00033017.000, 2022.3.00000822.000, 2022.2.00033030.000, 2022.2.00033032.000, 2022.2.00033043.000, 2022.3.00000590.000, 2022.2.0000581R, 2022.2.0000582R, 2022.2.0000583R, 2022.2.0000584R, 2022.2.0000585R, 2022.2.0000586R, 2022.2.0000587R, 2022.2.0000588R, 2022.2.0000589R, 2022.2.0000590R, 2022.2.0000591R, 2022.2.0000592R i 2022.2.0000593R.

3.2. Persones:

3.2.1. Aprovació de les Bases generals processos d’estabilització de personal temporal, en aplicació de la Llei 20/2021, 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Ocupació:

4.1.1. Iniciar el procediment d’aprovació de convocatòria i bases reguladores per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic AODL (agent d’ocupació i desenvolupament local).

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Serveis Socials:

5.1.1. Prestació social econòmica, per a allotjament residencial en situacions de risc greu (punt 3.1 apartat d) de l’annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/2930).

5.1.2. Prestacions socials econòmiques, per desplaçaments en transport adaptat (punt 3.2 apartat d.1) de l’annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/6133).

5.1.3. Prestacions socials econòmiques, per activitats esportives i de lleure d’estiu/casals d’estiu (punt 3.2, apartat e.6) de l’annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/6371).

5.1.4. Prestacions socials econòmiques, per activitats esportives i de lleure d’estiu/casals d’estiu (punt 3.2, apartat e.6) de l’annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/6558).

5.1.5. Prestacions socials econòmiques, per activitats esportives i de lleure d’estiu/casals d’estiu (punt 3.2, apartat e.6) de l’annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/5674).

5.1.6. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ripollet i els centres educatius, per a l’establiment de les condicions de gestió i funcionament de les subvencions de material escolar curs 2022-2023.

5.2. Educació:

5.2.1. Aprovació bonificació a les persones usuàries de l’Escola de música curs 2022-2023 (exp. 2022/7129).

5.2.2. Aprovació bonificació persona usuària escola bressol municipal curs 2022-2023 (exp. 2022/7155).

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Esports:

6.1.1. Aprovació definitiva de la justificació subvenció 2021, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat AMPA Anselm Clavé, per a activitats esportives.

6.1.2. Aprovació definitiva de la justificació subvenció 2021, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat Asociación Futbol Sala Ripollet, per a activitats esportives.

6.1.3. Aprovació definitiva de la justificació subvenció 2021, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat AMPA Gassó i Vidal, per a activitats esportives.

6.1.4. Aprovació definitiva de la justificació subvenció 2021, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat AMPA Escola Josep Maria Ginesta, per a activitats esportives.

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Modificació llicència de gual (exp. 2022/1475).

7.1.2. Baixa de gual (exp. 2021/8796).

7.2. Protecció del Medi:

7.2.1. Pagament a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, corresponent al 25 % de l’import de la certificació núm. 5 de les obres del “Pas fluvial sobre el riu sec i arranjament dels accessos corresponents des del parc del Massot i el camí del passatge de l'Ermita al terme municipal de Ripollet”.