Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 07-06-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 7 de juny de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I DEMOCRÀCIA

3.1. Alcaldia:

3.1.1. Acceptació de donació del fons documental i de diversos objectes del Comitè d’Empresa de Motherson Sintermetal Products, SA de Ripollet.

4. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

4.1. Economia:

4.1.1. Aprovació de factures, tramitació OFI 2a quinzena abril 2022, relació 202220000263R.

4.1.2. Aprovació ordenació pagament, tramitació OFI 1a quinzena abril 2022, relació 2022.2.0000255R.

4.1.3. Devolució de garantia definitiva de la licitació del contracte de serveis d’activitats ambientals que s’ofereixen a l’equipament de Casa Natura de Ripollet (exp. 2016-x2747).

4.1.4. Devolució de garantia definitiva de la licitació del contracte de serveis d’ornamentació i enllumenat nadalenc.

4.1.5. Primera pròrroga del contracte mixt de serveis i subministrament, per a la prevenció i control de la legionel·losi a les instal·lacions municipals de Ripollet.

4.2. Persones:

4.2.1. Aprovació de l’Acord de col·laboració, per a la formació pràctica en centres de treball, amb l’Escola Vitae de Cerdanyola del Vallès.

4.2.2. Convocatòria per cobrir mitjançant comissió de serveis el lloc de treball de tècnic/a d'administració general.

5.  ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

5.1. Ocupació:

5.1.1. Aprovar el pagament de subvenció a les entitats Unió de Comerciants de Ripollet (UCR) i a l’Associació de Venedors i Comerciants del Mercat de Ripollet, d’acord amb les bases de la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats representatives del sector comercial i serveis de Ripollet per a l’any 2021.

6. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

6.1. Serveis Socials:

6.1.1. Prestació social econòmica, per a allotjament, del 20 d’octubre al 4 de novembre de 2021.

6.1.2. Beques menjador escoles bressol, febrer i març 2022.

6.2. Seguretat i Proximitat:

6.2.1. Instal·lació d’un mirall convex a la cruïlla dels carrers Concòrdia amb Verge de Montserrat.

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Devolució de garantia per la reposició de paviment, per les obres de construcció d’ habitatge unifamiliar entre mitgeres (exp. 2022/1089).

7.1.2. Devolució de garantia per la reposició de paviment, per les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar, 9 habitatges, 8 trasters i 8 places d’aparcament al carrer Duc de Tetuán, 18-22 i passatge Duc de Tetuán, 23.

7.1.3. Llicència gual (exp. 2022/1719).