Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 15-11-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 15 de novembre de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació ordenació pagament operacions comptables següents: 2022.2.00029665.000, 2022.2.00029668.000, 2022.2.00029669.000, 2022.2.00029673.000, 2022.2.00029674.000, 2022.3.0000826.000, 2022.3.0000828.000 i 2022.3.0000702.000.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Seguretat i Proximitat:

4.1.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública, amb el servei de grua municipal, octubre 2022.

4.1.2. Modificació sentit de circulació del carrer Uralita.

4.1.3. Modificació senyalització viària i passos de vianants als carrers Barberà del Vallès, 11-13 i Pizarro, 45.

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Esports:

5.1.1. Aprovació definitiva de la justificació subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat AMPA COL·LEGI SAN JUAN DE LA CRUZ, per a activitats esportives.

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Baixa gual (exp. 2021/8236).

6.1.2. Autorització llicència d’obres per a l’ampliació d’un magatzem a la planta soterrani -1 (exp. 2021/8110).

6.1.3. Autorització llicència d’obres per a la construcció de tres naus industrials sense ús determinat i 89 places d’aparcament (exp. 2021/7312).

6.2. Serveis Municipals i Municipalització:

6.2.1 Iniciativa ENER-6-2 (PCE2030), per a la implementació de sistemes de telegestió de les instal·lacions de climatització dels equipaments municipals.