Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 27-12-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 27 de desembre de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I DEMOCRÀCIA

3.1. Comunicació:

3.1.1. Aprovació justificació i pagament resta subvenció 2021 Associació Ràdio Ripollet.

4. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

4.1. Economia:

4.1.1. Aprovar canvi de nom contractista.

4.1.2. Licitació contracte d’obres per a l’adequació d’algunes instal·lacions elèctriques d’enllumenat públic dels barris Tiana-Pont Vell i Can Mas.

4.1.3. Desistiment del procediment de licitació del contracte de servei de gestió de la sala d’estudi nocturn, dins l’àmbit de Drets Socials de l’Ajuntament de Ripollet.

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

5.1. Empresa i Comerç:

5.1.1. Aprovació del pagament de l’aportació municipal a l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

6. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

6.1. Serveis Socials:

6.1.1. Prestacions socials econòmiques, per a despeses de tractaments i teràpies individuals o familiars (punt 3.2 apartat c.3) de l’annex 3 del Reglament municipal de Prestacions Socials de caràcter econòmic (exp. 2022/7176).

6.1.2. Justificació despeses bestreta de caixa fixa.

6.1.3. Aprovació addenda de l’EAIA 2022.

6.2. Educació:

6.2.1. Finançament escoles bressol municipals, per al curs 2021-2022.

6.3. Seguretat i Proximitat:

6.3.1. Devolució import taxa retirada de vehicle amb la grua municipal (exp. 2022/7801).

6.3.2. Habilitar zones de “compra i adéu”, als carrers Pau Casals, 34, Rizal, 2 i Sarrià de Ter, 6.

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Devolució de garantia, per la reposició de paviment per les obres de construcció d'un habitatge unifamiliar (exp. 2022/5203).

7.1.2. Aprovació certificació d’obres núm. 2, de les obres de manteniment i conservació de lleres al terme municipal de Ripollet.

7.1.3. Aprovació certificació d’obres núm. 2, de les obres del Projecte de renovació de la gespa del camp de futbol Industrial de Ripollet.

7.1.4. Baixa reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda (exp. 2022/6725).

7.1.5. Baixa reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda (exp.2022/4473).

7.1.6. Autorització llicència d’obres per a l’enderroc de les naus industrials (exp. 2022/5688).

7.2. Serveis Municipals i Municipalització:

7.2.1. Devolució liquidació de la venta de castanyes 2022.