Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 23-12-18

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 18 de desembre de 2023

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Aprovació del Conveni de concessió directa d’una subvenció nominativa al Pressupost a l’entitat RIPOLLET COSTUMS I TRADICIONS, per portar a terme el projecte de Cavalcada de Reis 2024 a Ripollet. Exp. 2023/8199.

3. Inici licitació subministrament lloguer carpes. Exp.2023/4863.

4. Aprovació certificació d'obra núm. 1 i 2 (última), reasfaltat de la passera i creació d'un itinerari per a invidents al parc del riu Ripoll. Exp. 2021/1427.

5. Aprovació certificació d'obra núm. 10, obres carrer Sebastià i acta de preus contradictoris 1 i 2. Exp. 2022/5790.

6. Conveni regulador d’una subvenció directa nominativa per a l’any 2023, a favor de l’Asociación Animales Ripollet, per tal de dur a terme els treballs de protecció, defensa i control dels animals a Ripollet. Exp. 2023/283.

7. Aprovació certificació d’obra núm. 1, adequació d’algunes instal·lacions elèctriques d’enllumenat públic als barris Tiana Pont Vell i Can Mas. Exp. 2022/7560.

8. Prendre raó modificació nom contractista. Exp.2021-9386.

9. Aprovació bases procés de promoció interna caporals. Exp. 2023/8921.

10. Incoació resolució contracte d'obres de reforma interior de l'edifici municipal Casa de la Dona. Exp. 2023/10626.

11. Reclamació responsabilitat patrimonial. Exp. 2019/1204.

12. Concessions de subvencions i pagament de les línies 1 i 7 de la convocatòria de subvencions, en concurrència competitiva, pel desenvolupament econòmic local de l'any 2023. Exp. 2023/714.