Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 23-01-17

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 17 de gener de 2023

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Desistiment del procediment de licitació del contracte de Servei de Direcció de l’obra del Projecte de reforma i millora del carrer Sant Sebastià de Ripollet.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

4.1.1. Aprovació PSE diverses. Novembre 2022.

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Esports:

5.1.1. Aprovació definitiva de revocació de la subvenció 2020 en règim de concurrència competitiva a l’entitat Escuela de Futbol Base Ripollet.

5.1.2. Aprovació definitiva de la revocació i reintegrament de la subvenció 2020 en règim de concurrència competitiva a l’entitat AMPA Escola Escursell per a activitats esportives.

5.1.3. Aprovació definitiva de la revocació i reintegrament de la subvenció 2020 en règim de concurrència competitiva a l’entitat Club Patinatge Artístic Ripollet per a activitats esportives.

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Serveis Municipals i Municipalització:

6.1.1. Restar assabentats, remissió expedient i compareixença en recurs contenciós-administratiu – PA 541/2022-F Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona.