Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 23-05-02

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 2 de maig de 2023

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici.

3. Aprovació devolució garantia definitiva contracte concessió bar Casal d'Avis. Exp. 2023/2340.

4. Aprovació pràctiques monitor estiu 2023. Exp. 2023/2555.

5. Aprovació convocatòria i bases específiques procés selecció borsa oficial 2a. Exp. 2023/2673.

6. Aprovació convocatòria i bases específiques procés selecció. Exp. 2023/833.

7. Atorgament prestació econòmica d'urgència social, per a allotjament residencial en situacions de risc greu. Exp. 2023/2070.

8. Atorgament prestacions econòmiques d'urgència social, per a transport adaptat. Exp. 2023/2913.

9. Rectificació errada material acord Junta Govern Local, d'11 d'abril de 2023, atorgament de prestacions econòmiques d’urgència social, per a allotjament en situacions de risc greu. Exp. 2023/1330.

10. Acceptació subvenció fons de prestació "Servei de Suport als Serveis Locals d'Habitatge". Exp. 2023/3657.

11. Canvi horari apertura i tancament de l'avinguda riu Ripoll. Exp. 2023/3849.

12. Aprovació certificació d'obres núm. 1, Projecte d'impermeabilització de l'edifici del Patronat Municipal d'Esports. Exp. 2019/6032.

13. Aprovació certificació d'obres núm. 2, Projecte d'impermeabilització de l'edifici del Patronat Municipal d'Esports. Exp. núm. 2019/6032.

14. Aprovació certificació d'obres núm. 3, remodelació, execució i manteniment de voreres al barri de Tiana i Pont Vell. Exp. 2022/3262.

15. Aprovació certificació d'obres núm. 4, remodelació, execució i manteniment de voreres al barri de Tiana i Pont Vell. Exp. 2022/3262.

16. Aprovació certificació d'obres núm. 2, reforma i millora de la urbanització del carrer Sant Sebastià. Exp. 2022/5790.

17. Desistiment obra menor. Exp. 2021/4576.

18. Desistiment obra menor. Exp. 2021/4742.

19. Renúncia obra menor. Exp. 2019/6751.

20. Autorització llicència d'obres per a la rehabilitació d'un habitatge unifamiliar i construcció d'una piscina. Exp. 2022/7850.