Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 23-02-07

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 7 de febrer de 2023

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici.

3. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del contracte de Servei d’analítiques a les piscines cobertes i descobertes del Poliesportiu municipal de Ripollet

4. Acceptar la subvenció concedida per la Direcció General d’innovació, economia digital i emprenedoria del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, programa emprèn cat, convocatòria 2022.

5. Aprovació PSE activitats esportives.

6. Aprovació PSE escola bressol privada, desembre 22-gener 23.

7. Aprovació PSE tractaments terapèutics novembre-desembre.

8. Ajuts pagament quotes hipotecàries.-Aprovació de les bases particulars i convocatòria reguladores per a la concessió en règim de concurrència pública competitiva.

9. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el Servei de la Grua municipal al mes de desembre de 2022.

10. Justificació de la subvenció en règim de concurrència competitiva a favor de l’entitat Societat Coral del Vallès per a l’exercici 2021.

11. Aprovació definitiva de la revocació i reintegrament de la subvenció 2020 en règim de concurrència competitiva a l’entitat AMPA INS Can Mas per a activitats esportives.

12. Aprovació de baixa i devolució de rebuts per esmenes i variacions als padrons i liquidacions d’activitats.

13. Aprovació de sol·licituds a Diputació de Barcelona de suport tècnic, material, econòmic o de prestació directa del catàleg de serveis 2023 en el marc de la Xarxa de Governs Locals 2021-2023 en matèries relacionades amb l’Àmbit de Desenvolupament Comunitari.

14. Devolució de la part proporcional del curs de natació per a infants 2019-2020 per estat d’alarma.