Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 23-07-25

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 25 de juliol de 2023

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'Alcaldia.

3. Aprovació liquidació de la certificació d'obra núm. 13, corresponent al Conveni de col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per al finançament de les obres del Projecte del nou arxiu municipal. Exp. 2021/1640.

4. Aprovació continuïtat Pla educatiu d'entorn. Exp. 2023/5575.

5. Atorgament alta de gual. Exp. 2023/4150.

6. Autorització llicència d'obres per a la construcció d'una unitat de subministrament de carburants amb rentador de vehicles. Exp. 2023/1679.

7. Aprovació certificacions d'obres núm. 1 i 2, remodelació del parc Primer de Maig. Exp. 2022/6329.

8. Aprovació de la certificació d'obres núm. 1, construcció del bar al camp de futbol municipal. Exp. 2022/4186.

9. Aprovació de la certificació d'obres núm. 2, remodelació i actualització de les instal·lacions municipals del molí fariner "Molí d'en Rata". Exp. 2022/6466.

10. Aprovació de la certificació d'obres núm. 4, reforma i millora de la urbanització de carrer Sant Sebastià. Exp. 2022/5790.

11. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre els ajuntaments de Badia del Vallès, Barberà del Vallès i Ripollet i l'empresa Levelinstrukta, SL, en el marc dels projectes Singulars 2022. Exp. 2023/3931.

12. Aprovació concessió de subvencions i pagament de primera bestreta del 50 per cent de les línies 2, 3 i 6 de la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, pel desenvolupament econòmic local de l'any 2023. Exp. 2023/714.