Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 23-02-28

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 28 de febrer de 2023

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici.

3. Aprovar l'adhesió a l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya. Exp. 2022/7562.

4. Aprovació de la convocatòria per cobrir mitjançant comissió de serveis el lloc de treball de tècnic/a de grau superior de Serveis econòmics. Exp. 2023/494.

5. Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores que han de regir la provisió, per comissió de serveis, d’un/a tècnic/a tècnic/a de grau mitjà de Gestió Econòmica, subgrup A2. Exp. 2023/1110.

6. Aprovació conveni pràctiques extracurriculars UAB. Exp. 2023/338.

7. Aprovació convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, pel desenvolupament econòmic 2023. Exp. 2023/714.

8. Atorgament prestacions econòmiques d'urgència social, per a despeses de tractaments i teràpies naturals individuals o familiars. Exp. 2023/1218.

9. Atorgament de les beques de menjador escolar del mes de desembre de 2022. Exp. 2023/1318.

10. Acceptació de la subvenció de la Generalitat de Catalunya pels endarreriments del finançament de les escoles bressol municipals dels cursos entre 2012-13 i 2018-19. Exp. 2022/8287.

11. Habilitar zona de càrrega i descàrrega per obres. Exp. 2023/1131.

12. Reserva zona estacionament Arxiu municipal i Ciutat i Sostenibilitat al carrer de la Salut. Exp. 2022/7545.

13. Acceptació de la concessió de l'ajut de la Diputació de Barcelona, per a la rehabilitació i conservació del campanar de l'església Sant Esteve de Ripollet (BCIL), en el marc del Programa sectorial de rehabilitació i millora d'edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials, convocatòria 2022. Exp. 2022/3296.

14. Liquidació dels cursos de natació per a adults i joves de 14 a 17 anys, corresponent al trimestre de gener a març de la temporada 2022-2023. Exp. 2022/8440.

15. Devolució de garanties per les obres per a l'ampliació i reforma d'un edifici plurifamiliar. Exp. 2022/8447.

16. Devolució de garantia per les obres del projecte per a connexió d’edificis municipals amb fibra òptica. Exp. 2022/7583.

17. Autoritzar una reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda i d'us exclusiu. Exp. 2022/8387.

18. Autoritzar una reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda i d'ús exclusiu. Exp.2023/228.

19. Atorgament llicència gual. Exp. 2022/4919.

20. Autoritzar reducció de gual. Exp. 2023/496.

21. Baixa reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. Exp. 2022/7297.