Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 23-01-24

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 24 de gener de 2023

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici.

3. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

3.1. Ocupació:

3.1.1. Acceptar subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya del programa Treball i Formació Línia DONA, convocatòria per l’any 2022.

3.1.2. Acceptar subvenció concedida pel finançament de projectes Singulars que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, atorgada a l’Ajuntament de Badia del Vallès que lidera el projecte participat amb l’ajuntament de Barberà del Vallès, Levelinstrukta, SL i l’ajuntament de Ripollet, convocatòria per l’any 2022.

3.1.3. Acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per l’execució de les actuacions del Programa Treball i Formació línia UCRAÏNA, convocatòria per l’any 2022.

3.1.4. Acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per a l’execució de les actuacions del Programa Treball i Formació línia TRANS, DLLD i Dones en situació de vulnerabilitat, convocatòria per l’any 2022.

3.1.5. Aprovar acceptar la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per a la realització del Programa ORIENTA, convocatòria per l’any 2022.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

4.1.1. Aprovació PSE transport adaptat ASPASUR, novembre 22.

4.1.2. Aprovació PSE subministraments bàsics.

4.1.3. Aprovació PSE Manutenció Montserrat Pulgar.

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Esports:

5.1.1. Aprovació definitiva de revocació de la subvenció 2020 en règim de concurrència competitiva a l’entitat CLUB HANDBOL RIPOLLET.

5.1.2. Aprovació definitiva de la revocació i reintegrament de la subvenció 2020 en règim de concurrència competitiva a l’entitat ASSOCIACIÓ FUTBOL SALA RIPOLLET per a activitats esportives.

5.1.3. Aprovació definitiva de la revocació i reintegrament de la subvenció 2020 en règim de concurrència competitiva a l’entitat CLUB HOQUEI RIPOLLET per a activitats esportives.

5.1.4. Denegar sol·licitud de reducció de quota d’abonament al poliesportiu.

5.1.5. Aprovar sol·licitud de reducció de quota d’abonament al poliesportiu.

5.1.6. Baixa rebuts i devolució per esmenes i variacions de padrons del poliesportiu.