Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 23-05-16

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 16 de maig de 2023

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici.

3. Aprovació inici licitació serveis tècnics obres residència. Exp. 2023/1399.

4. Aprovació inici licitació concurs projectes nou pavelló. Exp. 2023/1834.

5. Aprovació inici licitació serveis suport tècnic processos selectius. Exp. 2023/2112.

6. Acceptació ajuts econòmics Diputació de Barcelona 2023, Àrea de Consum Oficina Municipal de Consum. Exp. 2023/4441.

7. Aprovació i signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Ripollet, en el marc del programa Referents d'Ocupació juvenil 2022, promogut pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Exp. 2023/350.

8. Atorgament prestacions econòmiques d'urgència social, despeses per a transport adaptat. Exp. 2023/3238.

9. Atorgament prestacions econòmiques d'urgència social, despeses per a activitats esportives. Exp. 2023/3981.

10. Atorgament prestacions econòmiques d'urgència social, despeses per a tractaments terapèutics. Exp. 2023/4145.

11. Aprovació justificació subvenció concurrència 2022, Càritas Parroquial Línia 2 Emergència alimentària. Exp. 2022/6243.

12. Aprovació justificació subvenció concurrència 2022, Creu Roja Línia 2 Emergència alimentària. Exp. 2022/6251.

13. Acceptació recurs econòmic Diputació de Barcelona 2023, Finançament per a la promoció i prevenció en l'àmbit de la infància i l'adolescència. Exp. 2023/4436.

14. Aprovació justificació subvenció concurrència 2022, Bruixes Ripollet Línia 6 Igualtat efectiva i gènere. Exp. 2022/6262.

15. Acceptació recurs econòmic Diputació de Barcelona 2023, Finançament en l'àmbit abordatge violències masclistes. Exp. 2023/4431.

16. Aprovació justificació subvenció concurrència 2022, Coral El Vallès Línia 7 Lleure fora àmbit escolar. Exp. 2022/6259.

17. Acceptació recursos econòmics Diputació de Barcelona 2023, Àrea de Salut Pública. Exp. 2023/4420.

18. Aprovació Justificació subvenció inclusió infants i joves necessitats educatives especials casal estiu 2022, la GRESCA. Exp. 2022/6338.

19. Acceptació recurs econòmic de la Diputació de Barcelona 2023, Finançament d'accions i d'oficines municipals d'escolarització. Exp. 2023/4426.

20. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de la grua municipal al mes d'abril. Exp. 2023/4324.

21. Aprovació de la liquidació per a la realització del pagament a efectuar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), corresponent amb l’actualització al 56,71 % de l’import de la certificació núm. 10 de les obres de remodelació del poliesportiu municipal de Ripollet fase 1, la regularització de les certificacions núm. 1 a la 9 i la liquidació de les certificacions núm. 11 i 12. Exp. 2021/3873.

22. Baixa rebuts i devolució. Exp. 2023/1314.

23. Autorització llicència d'obres per a l'enderroc de l'edificació existent. Exp. 2022/6347.