Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 23-05-09

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 9 de maig de 2023

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici.

3. Aprovació devolució garantia definitiva Gremi Firaires any 2021. Exp. 2023/686.

4. Atorgament prestacions econòmiques d’urgència social, per a material escolar i llibres curs 2022-2023. Exp. 2023/1758.

5. Atorgament prestacions econòmiques d'urgència social, despeses per a escolarització a l'educació infantil. Exp. 2023/3454.

6. Atorgament prestacions econòmiques d'urgència social, despeses per a oftalmologia. Exp. 2022/7779.

7. Atorgament de beques de menjador escolar del mes de febrer de 2023. Exp. 2023/3572.

8. Aprovació justificació subvenció concurrència Creu Roja 2022 Línia Diversitat Funcional. Exp. 2022/6261.

9. Aprovació justificació subvenció concurrència Creu Roja 2022 Línia 4 Dinamització Gent Gran. Exp. 2022/6254.

10. Aprovació justificació subvenció concurrència ADIMIR 2022 Línia Diversitat funcional. Exp. 2022/6087.

11. Aprovació justificació subvenció concurrència GRESCA 2022 Línia 4 Dinamització Gent Gran. Exp. 2022/6237.

12. Aprovació justificació subvenció GRESCA 2022 "Projecte esplai diari". Exp. 2022/6074.

13. Aprovació justificació subvenció concurrència GRESCA 2022 Línia 7 Lleure infantil i juvenil. Exp. 2022/6234.

14. Aprovació justificació subvenció concurrència 2022 Creu Roja Línia 7 Lleure infantil i juvenil. Exp. 2022/6244.

15. Aprovació justificació subvenció concurrència AECC 2022 Línia 5 Foment Salut Pública. Exp. 2022/5845.

16. Aprovació provisional justificació subvenció AMPA GASSO I VIDAL Línia 8 Lleure Infantil i juvenil 2022. Exp. 2022/6344.

17. Rectificació acord JGL, de 25 d'abril de 2023. Exp. 2023/3785.

18. Autorització baixa de gual. Exp. 2020/7229.

19. Autorització baixa de gual. Exp. 2023/193.

20. Autorització baixa de gual. Exp. 2022/8472.

21. Autorització llicència d'obres per a la construcció d'un habitatge unifamiliar. Exp. 2022/8329.

22. Autorització llicència d'obres per a la reforma i ampliació d'un habitatge unifamiliar. Exp. 2022/6987.

23. Autorització llicència d'obres per a l'enderroc de la nau industrial existent. Exp. 2022/3114.

24. Autorització llicència d'obres per a l'enderroc de la nau industrial existent. Exp. 2022/3647.