Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 23-06-06

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 6 de juny de 2023

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici.

3. Aprovació segona pròrroga contracte mixt de serveis i subministrament per a la prevenció i control de la legionel·losi a les instal·lacions municipals de Ripollet. Exp. 2023/1163.

4. Aprovació justificació subvenció concurrència 2022, Centre d'Esplai l'Estel Línia 7 Lleure fora àmbit escolar. Exp. 2022/6268.

5. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona 2023, del fons de prestació "Equipaments 2030 responsables i educadors: finançament per la millora socioeducativa". Exp. 2023/3936.

6. Justificació subvenció concurrència, per a la inclusió d’infants i joves amb necessitats educatives especials a entitats de Ripollet durant els mesos de juny-juliol de 2022, Centre d'Esplai l'Estel Exp. 2022/6340.

7. Aprovació de l'adhesió al Manifest i Protocol del projecte "Equipaments 2030". Exp. 2023/706.

8. Autorització zona de càrrega i descàrrega particular. Exp. 2023/5521.

9. Instal·lació pilones retràctils. Exp. 2023/4665.

10. Instal·lació d'una senyal vertical de "prohibir l'estacionament de vehicles (excepte turismes). Exp. 2023/4853.

11. Modificació senyalització zona estacionament de "compra i adéu". Exp. 4580/2023.

12. Desestimar petició subvenció nominativa 2022, a l'entitat Cultura i Tradició. Exp. 2022/7893.

13. Justificació de la subvenció atorgada, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2022, Club Tenis Ripollet. Exp. 2022/6011.

14. Aprovar i reconèixer el pagament de la liquidació deute 202206108, corresponent a l’aportació municipal del 35% de l'actuació "18/Y/260585 Estudis i plans d'accessibilitat de carrers i edificis públics Ripollet", inclosa dins del Catàleg de Serveis de l’any 2018 de la Diputació de Barcelona. Exp. 2022/6458.