Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 23-04-18

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 18 d'abril de 2023

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici.

3. Aprovació segona pròrroga i modificació contracte de servei de salvament, socorrisme i primers auxilis, per a les piscines cobertes i descobertes del poliesportiu municipal de Ripollet. Exp.2023-1141.

4. Aprovació de l'inici de licitació per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions i materials contra incendis de l'Ajuntament de Ripollet. Exp. 2023/1469.

5. Modificació del contracte de servei de divulgació ambiental del projecte Casa Natura de Ripollet. Exp. 2022-2529.

6. Aprovació primera pròrroga contracte basat en acord marc de l'ACM de subministrament de combustible de vehicles. Exp.2023-1643.

7. Aprovació segona pròrroga contracte administratiu de subministrament i serveis per l'adquisició, implantació i manteniment de la plataforma integral de tramitació d'expedients electrònics de l'Ajuntament de Ripollet. Exp. 2023/1775.

8. Atorgament prestacions econòmiques d'urgència social, per a despeses per a garantir subministraments bàsics. Exp. 2023/2544.

9. Atorgament beques menjador escolar escoles bressols mesos gener i febrer 2023. Exp. 2023/3137.

10. Aprovació barem preinscripció escoles bressols municipals curs 2023-2024. Exp. 2023/2988.

11. Autorització instal·lació pilones retràctils en entrada i sortida pàrquing comunitat. Exp. 2023/3318.

12. Autorització instal·lació pilones retràctils en pàrquing comunitat. Exp. 2023/3321.

13. Autorització instal·lació mirall convex de trànsit. Exp. 2023/3342.

14. Aprovació reducció quota abonament poliesportiu. Exp. 2023/1108.

15. Aprovació reducció quota abonament poliesportiu. Exp. 2023/610.

16. Devolució garantia definitiva obra municipal. Exp. 2022/4814.

17. Baixa de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. Exp. 2023/748.

18. Alta de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. Exp. 2023/1168.

19. Autorització baixa reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. Exp. 2023/2367.

20. Restar assabentat, remissió expedient i compareixença en recurs contenciós administratiu. Exp. 54/2023-V.