Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 23-04-25

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 25 d'abril de 2023

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici.

3. Acceptar els recursos econòmics concedits per la Diputació de Barcelona per a la realització de diferents actuacions, dins el catàleg sectorial "Recull d'activitats per als Serveis Locals d'Ocupació: persones i empreses", en el marc del Catàleg 2023. Exp. 2023/2694.

4. Acceptar el recurs econòmic del fons de prestació Plans Locals d'Ocupació, concedit per la Diputació de Barcelona, codi 23/Y/334836 del Catàleg de serveis 2023. Exp. 2023/1861.

5. Acceptar el recurs econòmic del fons de prestació "Els Serveis Locals d'Ocupació que utilitzem la plataforma telemàtica Xaloc", codi 23/Y/335075, concedit per la Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria 2023. Exp. 2023/1863.

6. Renúncia al recurs econòmic atorgat per a l’actuació “Pla de reactivació de l’ocupació” amb codi XGL 20/Y/296369, de la Diputació de Barcelona. Formalització compensació de deutes. Exp. 2021/369.

7. Atorgament prestacions econòmiques d'urgència social, per a despeses per a tractaments terapèutics. Exp. 2023/3008.

8. Acceptació fons de prestació "Finançament de programes de lluita contra la vulnerabilitat social i d'accions de millora del serveis socials 2023. Exp. 2023/3434.

9. Acceptació del fons de prestació "Finançament dels serveis socials bàsics 2023". Exp. 2023/3427.

10. Acceptació recurs econòmic "Adquisició habitatges per tanteig i retracte". Exp. 2023/3048.

11. Instal·lació reserva estacionament genèrica per a persones amb mobilitat reduïda. Exp. 2023/3785.

12. Aprovació certificació d’obres núm. 1 obres de de reforma i millora de la urbanització del carrer Sant Sebastià de Ripollet. Exp. 2022/5790.

13. Autorització llicència d'obres per a canvi d'ús de local a habitatge i creació d'un tercer habitatge per divisió d'un existent. Exp. 2022/5731.

14. Autorització llicència d'obres per a canvi d'ús de local a habitatge. Exp. 2423/488.

15. Aprovació conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ripollet i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per a l'impuls dels canvis en els sistemes de recollida de residus municipals. Exp.2022/7631.

16. Aprovació conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ripollet i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per al desplegament de la recollida de residus mitjançant un sistema mixt. Exp. 2022/8088.

17. Aprovació conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Ripollet, en relació a la ubicació d’instal·lacions metropolitanes de tractament de residus en la proximitat del municipi de Ripollet. Exp. 2022/7453.