Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 23-04-11

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, d'11 d'abril de 2023

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici.

3. Liquidació 2n trimestre manteniment escala mecànica de les galeries Mercacentre. Exp.2023/137.

4. Lloguer oficines Sorea de Ripollet, 2n trimestre 2023. Exp. 2023/138.

5. Lloguer oficines de Comissaria Policia de Ripollet, 2n trimestre 2023. Exp. 2023/139.

6. Lloguer de l'Oficina de Treball de Ripollet del Servei Públic d'Ocupació, 2n trimestre 2023. Exp. 2023/140.

7. Determinació de la indemnització per danys i perjudicis, per resolució de contracte d'obres remodelació de l'àrea infantils a la plaça El Moli. Exp. 2023/2643.

8. Aprovació de l'acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball vinculat als Programes de Formació i Inserció (PFI), en la modalitat Plans d'Iniciació Professional (PIP) del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i emmarcats dins dels programes de Transicions Educatives, subvencionats per la Diputació de Barcelona, curs 2022-2023. Exp. 2023/2632.

9. Revocació definitiva de subvencions 2021. Exp. 2021/6054.

10. Aprovació pagament quota a l'Associació Xarxa de Municipis d'Economia Social i Solidària, corresponent a l'exercici 2023. Exp. 2023/1644.

11. Aprovació justificació subvenció concurrència Societat Coral El Vallès (Línia 4 Dinamització Gent Gran). Exp. 2022/6239.

12. Atorgament prestacions econòmiques d'urgència social, per a allotjament en situacions de risc greu. Exp. 2023/1629.

13. Atorgament prestacions econòmiques d'urgència social, per a despeses d'oftalmologia. Exp. 2023/1806.

14. Atorgament de prestacions econòmiques d'urgència social, per a allotjament en situacions de risc greu. Exp. 2023/1330.

15. Acceptació fons de prestació Finançament en l'àmbit de joventut 2023. Exp. 2023/2675.

16. Ampliació senyalització pas de vianants. Exp. 2023/2933.

17. Instal·lació de bandes de reducció de velocitat al carrer Sant Josep, 46. Exp. 2023/2954.

18. Canvi horari apertura i tancament de l'avinguda riu Ripoll els caps de setmana. Exp. 2023/2939.

19. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de la grua municipal al mes de març 2023. Exp. 2023/3146.

20. Modificació per canvi de representació del Grup polític PSC, de la Comissió Nomenclàtor Ripollet. Exp. 2021/4389.

21. Acceptació subvenció Diputació de Barcelona Catàleg 2023 fons de prestació "Digitalització i condicionaments d'equipaments esportius - Equipaments 2030". Exp. 2023/1879.

22. Acceptació subvenció Diputació de Barcelona Catàleg 2023 fons de prestació "Dinamització activitat física". Exp. 2023/1881.

23. Desistiment comunicat d'obres. Exp. 2022/5145.

24. Autorització per a la instal·lació d'una grua torre. Exp. 2023/1346.

25. Restar assabentats, remissió expedient i compareixença en recurs contenciós administratiu PA 259/2022-A. Exp. 2023/2284.