Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 23-05-23

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 23 de maig de 2023

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici.

3. Aprovació liquidacions de les certificacions d'obres núm. 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 i la regularització de les certificacions d'obres núm. 1, 2, 3, 4 i 5, corresponents al Conveni de col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per al finançament de les obres del Projecte del nou arxiu municipal. Exp. 2021/1640.

4. Aprovació inici licitació del contracte de servei de vigilància a les piscines descobertes del poliesportiu municipal de Ripollet. Exp.2023/1378.

5. Aprovació primera pròrroga contracte de servei d'Escola Municipal de Música. Exp. 2023/284.

6. Aprovació justificació subvenció concurrència 2022, Casal Avis Línia 4 Dinamització Gent Gran. Exp. 2022/5452.

7. Aprovació justificació subvenció concurrència 2022, GRESCA Línia 3 Diversitat funcional. Exp. 2022/6236.

8. Aprovació justificació subvenció concurrència 2022, AFA Els Pinetons Línia 3 Diversitat funcional. Exp. 2022/6249.

9. Atorgament beques de menjador escolar del mes de març de 2023. Exp. 2023/4521.

10. Atorgament beques menjador escolar escoles bressol mesos març i abril 2023. Exp. 2023/4533.

11. Justificació subvenció Gais Positius activitats 2022. Exp. 2022/6643.

12. Aprovació justificació subvenció concurrència 2022, Associació Catalana per al Parkinson Línia 5 Salut Pública. Exp. 2022/5454.

13. Aprovació justificació subvenció concurrència 2022, Creu Roja Línia 5 Foment Salut Pública. Exp. 2022/6242.

14. Instal·lació mirall convex al carrer Sol, 47. Exp. 2023/4912.

15. Autorització llicència obres per a la construcció de dos nous habitatges per canvi d'ús de local a habitatge. Exp. 2023/1477.

16. Aprovació minuta del Conveni regulador de la subvenció prevista nominativament al Pressupost de 2023 de l'Ajuntament de Ripollet, a favor de l'Agrupació de Defensa Forestal de la Serralada 301 (ADF), per als treballs de vigilància i tasques de prevenció tendents a evitar la proliferació d'incendis forestals. Exp. 2023/337.