Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 23-01-10

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 10 de gener de 2023

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

3.1. Seguretat i Proximitat:

3.1.1. Habilitar dos zones de reserva d’estacionament contigües a l’Arxiu municipal, una per a persones amb mobilitat reduïda i un altre particular.

4. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

4.1. Urbanisme:

4.1.1. Alta gual (exp. 2019/4132).

4.1.2. Alta gual (exp. 2022/4547).

4.1.3. Autorització llicència d’obres per a l’ampliació d’una nau industrial (exp. 2021/3173).

4.1.4. Autorització llicència d’obres per a l’ampliació d’una nau industrial (exp. 2020/1530).

4.1.5. Autorització llicència divisió horitzontal (exp. 2020/693).