Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 23-12-11

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, d'11 de desembre de 2023

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'Alcaldia.

3. Aprovació liquidació de la certificació d'obra núm. 19, corresponent al Conveni de col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per al finançament de les obres del Projecte del nou arxiu municipal. Exp. 2021/1640.

4. Aprovació contracte basat en Acord marc CCS, pel subministrament de combustible per l'escoles. Exp. 2023/8828.

5. Aprovació del conveni, per a l’atorgament d’una subvenció nominativa, a favor de l’Associació Cultural i d’Educació de persones adultes Jaume Tuset. Exp. 2023/9044.

6. Autorització baixa reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. Exp. 2022/4984.

7. Atorgament alta gual. Exp. 2023/8510.

8. Atorgament alta gual. Exp. 2023/7129.

9. Devolució de garantia per les obres d’enderroc d’edifici industrial entre mitgeres i construcció edifici plurifamiliar amb 4 habitatges i garatge. Exp. 2023/10131.

10.Rectificació error material de l'acord núm. 16, de Junta de Govern Local, de 23 de maig de 2023. Exp. 2023/337.

11. Aprovació bases procés de provisió de cap d'unitat de Planejament i Gestió. Exp. 2023/10292.

12. Oferta pública d'ocupació 2023. Exp. 2023/7226.