Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 23-03-28

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 28 de març de 2023

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici

3. Liquidació Mercadona taxes 2023, espai comercial dins del mercat municipal. Exp. 2023/2080.

4. Revocació acords JGL justificació despeses farmàcia. Exp. 2022/5536.

5. Atorgament prestacions econòmiques d'urgència social, per a despeses per transport adaptat. Exp. 2023/2083.

6. Atorgament de beques de menjador escolar del mes de gener de 2023. Exp. 2023/2318.

7. Col·locació pilones retràctils. Exp. 2023/2110.

8. Instal·lació pilones retràctils. Exp. 2023/2119.

9. Retirada pilona retràctil. Exp. 2023/2373.

10. Denegació sol·licitud reducció quota abonament poliesportiu. Exp. 2023/471.

11. Aprovació reducció quota abonament poliesportiu. Exp. 2023/1103.

12. Autorització llicència d'obres per a canvi d'ús de local a habitatge. Exp. 2022/5056.

13. Autorització d'alta de gual. Exp. 2022/4261.

14. Autorització alta de gual. Exp. 2023/1452.

15. Regularització taxa llicència temporal cambra frigorífica mercat municipal. Exp. 2021/8320.