Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 23-09-06

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 6 de setembre de 2023

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'Alcaldia

3. Conveni pel cofinançament del projecte "Una experiència de treball comunitari contra l'exclusió social". Exp.2023/7085.

4. Subvenció la Gresca 2023 projecte "Esplai diari" i formalització conveni. Exp.2023/7755.

5. Aprovació liquidació per a la realització del pagament a efectuar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, corresponent al 56,71 % de l'import de les certificacions d'obres núm. 13 i 14. Exp. 2021/3873.

6. Aprovació primera pròrroga contracte de servei de monitoratge de les activitats dirigides i gimnàs del poliesportiu municipal. Exp. 2023/6588.

7. Atorgament alta de gual. Exp. 2023/2313.

8. Aprovació pagament a l’AMB corresponent al 25% de l’import de la certificació 6 i última de les obres de “Pas fluvial sobre el riu sec i arranjament dels accessos corresponents des del parc del Massot i el camí del passatge de l'ermita al tram de Ripollet. Exp. 2019/4365.

9. Procediment Ordinari 36/2023 davant TSJC contra MPGM reserva habitatge. Exp. 2023/7331.

10. Procediment Ordinari 37/2023 davant TSJC contra MPGM reserva habitatge. Exp. 2023/7332.

11. Aprovació del reajustament de la despesa del contracte de serveis d'Activitats Físiques Dirigides AFD. Exp. 2021/4385.

12. Desistiment reclamació responsabilitat patrimonial. Exp. 2023/6157.

13. Desestimació reclamació responsabilitat patrimonial. Exp. 2023/2317.