Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 23-11-27

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 27 de novembre de 2023

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Aprovació liquidació de la certificació d'obra núm. 18, corresponent al Conveni de col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per al finançament de les obres del Projecte del nou arxiu municipal. Exp. 2021/1640.

3. Certificació d'obra núm. 8, reforma i millora de la urbanització del carrer Sant Sebastià, entre el carrer Concòrdia i la carretera de l'Estació. Exp. 2022/5790.

4. Atorgament alta gual. Exp. 2022/7293.

5. Aprovació atorgaments ajuts, en règim de concurrència competitiva, per al pagament de quotes hipotecàries per a l'any 2022. Exp. 2023/9379.