Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 23-06-13

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 13 de juny de 2023

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici.

3. Aprovació pròrroga concessió administrativa domini públic recinte firal exercici 2023. Exp. 2023/2299.

4. Aprovació conveni marc Escola ITES Imatge i so. Exp. 2023/3881.

5. Acceptació ajut econòmic concedit per la Diputació de Barcelona del Recurs "Noves oportunitats educatives 4.10: Finançament per a l'impuls d'un sistema local d'orientació" per a la realització de l'actuació "Tastet d'oficis en transicions educatives", convocatòria del Catàleg 2023, Codi 23/Y/340490. Exp. 2023/4347.

6. Acceptació recursos econòmics concedits per la Diputació de Barcelona per a la realització de diferents actuacions dins el catàleg sectorial "Recull d'activitats de suport al teixit empresarial", en el marc del Catàleg 2023. Exp. 2023/2701.

7. Atorgament prestacions econòmiques d'urgència social, despeses per a activitats esportives i lleure. Exp. 2023/5131.

8. Aportació de l'Ajuntament de Ripollet, al Consorci per a la Normalització Lingüística, any 2023. Exp. 2022/4113.

9. Instal·lació de carril bici a la carretera Estació. Exp. 2023/5771.

10. Acceptació subvenció de Diputació de Barcelona per l'actuació de Diagnosi i planificació d'actuacions d'infraestructura-instal·lacions del Teatre. Exp. 2023/5506).

11. Alta abonament poliesportiu amb reducció de la quota. Exp. 2022/8336.

12. Baixa rebut i devolució taxa d'alta abonament individual piscina. Exp. 2023/3043.

13. Baixa rebut i nova liquidació taxa curs natació, curs 2022-2023. Exp. 2023/5172.

14. Baixa devolució rebuts per variacions produïdes en la confecció de padrons. Exp. 2023/4667.

15. Baixa rebut i nova liquidació taxa curs condicionament físic per a persones majors de 60 anys, curs 2022-23. Exp. 2023/5254.

16. Modificació abonament familiar piscina amb aplicació de la reducció de la quota poliesportiu. Exp. 2023/1033.

17. Autorització llicència obres per a la rehabilitació d'un habitatge unifamiliar i construcció d'una piscina. Exp. 2022/8107.

18. Aprovació certificació d'obres núm. 1, obres de nova refrigeració i ventilació del pavelló Joan Creus. Exp. 2022/3440.

19. Aprovació certificació d'obres núm. 3, obres reforma i millora de la urbanització del carrer Sant Sebastià. Exp. 2022/5790.