Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 23-11-13

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 13 de novembre de 2023

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Aprovació primera pròrroga del contracte de servei d'informació i coordinació de la borsa de mediació d'habitatge de lloguer de Ripollet. Exp. 2021/4717.

3. Atorgament subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes i activitats culturals d'entitats i associacions sense ànim de lucre a Ripollet per a l'any 2023. Exp. 2023/1650.

4. Atorgament subvencions, en règim de concurrència competitiva, per projectes i activitats esportives d'entitats i associacions sense ànim de lucre a Ripollet per l'any 2023. Exp. 2023/1652.

5. Atorgament subvenció nominativa Observatori contra l'Homofòbia pel projecte 2023. Exp. 2023/5968.

6. Atorgament subvenció nominativa a l’entitat Gais Positius pel projecte 2023. Exp. 2023/4237.

7. Procés de provisió caps de servei. Exp. 2023/8919.

8. Procés selecció borsa tècnic/a auxiliar Biblioteca. Exp. 2023/8920.

9. Procés de provisió, mitjançant comissió de serveis, del lloc de treball de cap d'àrea d'Organització Interna. Exp. 2023/9826.

10. Modificació contracte servei de Delegat de Protecció de Dades. Exp. 2022-3085.

11. Desistiment reclamació responsabilitat patrimonial. Exp.2023/6163.

12. Desistiment reclamació responsabilitat patrimonial. Exp. 2023/2399.

13. Desistiment reclamació responsabilitat patrimonial. Exp. 2023/6178.

14. Desestimació reclamació responsabilitat patrimonial. Exp. 2022/5720.

15. Aprovació i sol·licitud subvenció programa ORIENTA, convocatòria 2023. (SOC). Exp. núm. 2023/9193.

16. Aprovació nou redactat del conveni de col·laboració amb les entitats que integren les comunalitats urbanes del projecte “Populus labora, la comunalitat urbana de Ripollet”, atorgat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya Exp. 2022/3101.