Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 23-05-30

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 30 de maig de 2023

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici.

3. Aprovació pagament quota a l’Associació “Red de ciudades por la bicicleta–RCxB”, corresponent a l’exercici 2023. Exp. 2022/3014.

4. Atorgament prestacions econòmiques urgència social, per a allotjament en situacions de risc greu. Exp. 2022/8100.

5. Atorgament prestacions econòmiques d'urgència social, despeses per a transport adaptat. Exp. 2023/4086.

6. Atorgament prestacions econòmiques urgència social, per a allotjament en situacions de risc greu. Exp. 2023/4089.

7. Atorgament prestacions econòmiques d'urgència social, despeses per a transport adaptat. Exp. 2023/4971.

8. Rectificació acord prestacions econòmiques d'urgència social, despeses per a subministraments bàsics. Exp. 2023/2544.

9. Aprovació justificació subvenció 2022, Creu Roja Línia 1 Foment voluntariat. Exp. 2022/6247.

10. Aprovació renúncia i revocació total subvenció 2022, AMPA La Verema Línia 7 Lleure fora àmbit escolar. Exp. 2022/6264.

11. Aprovació justificació subvenció 2022, Associació Fibromiàlgia Línia 5 Foment Salut Pública. Exp. 2022/6073.

12. Aprovació Justificació subvenció inclusió infants i joves necessitats educatives especials casal estiu 2022, AFA Els Pinetons. Exp. 2022/6341.

13. Aprovació justificació subvenció concurrència 2022, AFA Els Pinetons Línia 8 Lleure dins àmbit escolar. Exp. 2022/6257.

14. Aprovació definitiva justificació subvenció, AMPA Gassó i Vidal Línia 8 Lleure dins àmbit escolar. Exp. 2022/6344.

15. Aprovació renúncia, revocació total i reintegrament subvenció 2022, AFA Sant Gabriel Línia 8 Lleure dins àmbit escolar. Exp. 2022/6265.

16. Instal·lació senyalització vertical. Exp. 2023/5042.

17. Acceptació de l'assignació de, Fons per al foment del turisme de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Empresa i Treball, Direcció General de Turisme (FFT 2n i 3t estiu 2022). Exp. 2023/4055.

18. Justificació de la subvenció atorgada, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2022, AMPA Escola Escursell. Exp. 2022/6010.

19. Autorització llicència per a la modificació de la divisió de propietat horitzontal. Exp. 2020/3056.

20. Autorització llicència per a la modificació de la divisió de la propietat horitzontal. Exp. 2023/1100.

21. Autorització llicència per a l'agregació de parcel·les i modificació de la divisió de propietat horitzontal. Exp. 2022/3128.