Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 24-07-15

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 15 de juliol de 2024

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'Alcaldia.

3. Aprovació Conveni pel cofinançament del projecte "Una experiència de treball comunitari contra l'exclusió social 2024". Exp. 2024/4697.

4. Aprovació contracte basat obres asfaltatge carrers Pau Casals, Padró i rambla Sant Esteve. Exp. 2024/4549.

5. Llicència d'obra major habitatge unifamiliar. Exp. 2024/2610.

6. Atorgament alta gual. Exp. 2023/9311.

7. Aprovació certificacions d'obres, detecció de fuites, regulació de cabals i de la millora de la sectorització de la xarxa d'aigua potable. Exp. 2024/2399.

8. Llicència parcel·lació finques del carrer Doctor Farigola, 6 i carrer del Sol, 27. Exp. 2020/3446.

9. Devolució garanties de la concessió de domini públic per al subministrament, instal·lació, gestió publicitària i manteniment de panells, columnes i marquesines informatives. Exp. 2024/1387.

10. Adjudicació contracte basat Acord marc de l'ACM del servei d'assegurances (exp.2022.06), vida (lot 1) i responsabilitat civil i patrimonial (lot 2). Exp.2024/5174.

11. Adjudicació del contracte de subministrament de mobiliari i material divers, en modalitat de lloguer. Exp. 2024/26.