Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 24-03-11

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, d'11 de març de 2024

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'Alcaldia

3. Autorització llicència per a la instal·lació d'una grua torre. Exp. 2024/834.

4. Autorització llicència d'obres per a la construcció d'un edifici industrial sense ús determinat. Exp. 2023/11060.

5. Incoació resolució del contracte d'obres de remodelació jocs infantils parc El Molí. Exp. 2024/191.