Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 24-06-25

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 25 de juny de 2024

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. Atorgament subvenció a Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada, pel finançament d'accions del projecte dignitat persones vulnerables Ripollet 2024. Exp. 2024/3634.

4. Aprovació del Conveni marc de la Universitat de Barcelona (UB). Exp. 2024/3402.

5. Aprovació segona pròrroga de la concessió administrativa d'ús de domini públic del bar ubicat al Centre Cultural. Exp. 2024/4707.

6. Aprovació segona pròrroga contracte de serveis de Pla educatiu d'entorn. Exp.2022/3633.

7. Autorització llicència enderroc immoble existent. Exp. 2020/4401.

8. Aprovació certificació d'obra núm. 14, reforma i millora de la urbanització del carrer Sant Sebastià, entre els carrers Concòrdia i carretera de l’Estació. Exp. 2022/5790.

9. Aprovació convocatòria i bases del procés de selecció per promoció interna de cinc places de tècnics/ques auxiliars de natació. Exp. 2024/4353.

10. Desistiment reclamació responsabilitat patrimonial. Exp. 2023/1666.