Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 24-02-19

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 19 de febrer de 2024

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’Alcaldia.

3. Aprovació conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, borsa de mediació lloguer social. Exp. 2023/11152.

4. Atorgament llicència obres per a construcció d'un gual. Exp. 2023/9393.

5. Atorgament llicència obres per a construcció d'un gual. Exp. 2023/9311.

6. Aprovació contracte basat del Lot 2.1 subministrament de llumeneres en Acord marc de serveis i subministrament d’elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic. Exp.2024/522.

7. Bases i convocatòria provisió lloc de treball AD-Administració Drets Socials. Exp. 2024/1194.

8. Declaració de caducitat de l'expedient de resolució del contracte d'obres d'impermeabilització de la coberta del poliesportiu municipal. Exp. 2019/6032.