Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 24-04-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 22 d'abril de 2024

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Aprovació devolució de garantia definitiva dels contractes corresponents al Lot 1 de serveis d'auxiliars i al Lot 2 de serveis de tècnics de so. Exp.2020/1196.

3. Desestimació reclamació de responsabilitat patrimonial. Exp. 2021/2621.

4. Aprovació certificació d'obra núm. 9, remodelació parc Primer de Maig. Exp. 2022/6329.

5. Aprovació certificació d'obra núm. 10, remodelació parc Primer de Maig. Exp. 2022/6329.

6. Devolució de garantia per les obres de construcció de dos habitatges unifamiliars entre mitgeres. Exp. 2023/8592.