Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 24-01-22

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 22 de gener de 2024

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’alcaldia.

3. Autorització llicència d'obres per a l'enderroc d'un cobert existent. Exp. 2023/9230.

4. Autorització llicència d'obres per a canvi d'ús de local a habitatge. Exp. 2023/4762.

5. Autorització llicència d'obres per a l'enderroc d'un magatzem existent i la construcció d'un habitatge unifamiliar. Exp. 2023/7461.

6. Declaració caducitat expedient de resolució contractual obres remodelació parc El Molí. Exp. 2023/11214.