Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 24-01-08

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 8 de gener de 2024

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'Alcaldia.

3. Atorgament llicència obres per a construcció d'un gual. Exp. 2023/9087.

4. Devolució de garantia per reposició de la via publica per enderroc d’edificació. Exp. 2023/3492.