Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 24-04-02

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 2 d'abril de 2024

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'Alcaldia.

3. Aprovació certificació d'obra núm. 8, remodelació parc Primer de Maig. Exp. 2022/6329.

4. Devolució de garantia per les obres de parcs segurs reforma dels parcs Rizal i dels Mestres. Exp. 2024/393.

5. Prendre raó increment d'un nou element a incorporar a la prestació del contracte basat en l'Acord marc de serveis de manteniment d'aparells elevadors i subministrament d'elements substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya. Exp. 2022/3373.

6. Aprovació Pla anual de contractació exercici 2024. Exp. 2024/1962.

7. Aprovació de l'acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball vinculat als Programes de Formació i Inserció Professional (PFI), en la modalitat Plans d'Iniciació Professional (PIP), del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Exp. 2024/1965.