Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 24-02-05

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 5 de febrer de 2024

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Aprovació de sol·licitud de subvencions per a dues convocatòries de la Generalitat de Catalunya, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura 2024. Exp. 2024/672.

3. Devolució de garanties per les obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres. Exp. 2023/10982.

4. Autorització modificació llicència d'obres per a la construcció d'un edifici destinat a supermercat. Exp. 2019-7588.

5. Devolució de garanties per les obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres. Exp. 2023/6272.

6. Convocatòria comissió de serveis lloc de treball tècnic/a recursos humans. Exp. 2024/525.

7. Aprovació canvi nom contractista per transformació de l’empresa adjudicatària del contracte administratiu de suport tècnic per a la realització de proves psicotècniques i entrevistes competencials dels processos selectius de l’Ajuntament de Ripollet (transformació de societat civil particular a societat de responsabilitat limitada). Exp. 2023/2112.

8. Reclamació responsabilitat patrimonial. Exp. 2023/3138.

9. Aprovació i sol·licitud de subvenció al SOC, en el marc del Programa Treball i Formació Entitats Locals (EELL), línia DONA, MG52, PANP I PRGC, convocatòria 2024. Exp. 2024/456.