Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 24-01-29

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 29 de gener de 2024

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Aprovació sol·licitud de la subvenció de la Diputació de Barcelona per activitats de la Xarxa d'Arxius Municipals. Catàleg 2024-2027. Exp. 2024/642.

3. Sol·licitud recursos Diputació Barcelona 2024 de l'Àrea de Servei a les Persones. Exp. 2024/569.

4. Aprovació acord segona pròrroga contracte de servei de formació i dinamitzador sociocultural. Exp. 2023/11259.

5. Aprovació sol·licitud de recursos en matèria de Cultura, patrimoni i política lingüística a Diputació Catàleg serveis 2024 . Exp. 2024/582.

6. Aprovació sol·licitud d recursos en matèria d'Esports a Diputació Catàleg serveis 2024 Exp. 2024/580.

7. Devolució garanties per les obres d'enderroc d'edifici industrial entre mitgeres i construcció edifici plurifamiliar amb 4 habitatges i garatge al carrer Monturiol, 44 bis. Exp. 2023/10131.

8. Devolució garantia reposició paviment. Exp. 2023/3753.

9. Aprovació Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Ripollet per al desenvolupament del projecte “El riu, teixint fils de vida” finançat amb fons Next Generation (NGEU). Exp. 2023/6619.

10. Sol·licitud de recursos del catàleg de serveis DIBA 2024-2027. Exp. 2024/211.

11. Convocatòria provisió lloc de treball EA-OAC-Administració i constitució borsa. Exp. 20224/643.

12. Sol·licitud de recursos a Diputació de Barcelona - Catàleg de serveis, per l'any 2024. Exp. 2024/670.

13. Aprovació d'actuacions i sol·licitud de recursos econòmics, materials i tècnics en base a la convocatòria del Catàleg 2024 del Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 2024-2027 de la Diputació de Barcelona. Exp. 2024/397.