Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 24-03-04

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 4 de març de 2024

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Autorització llicència d'obres per a la construcció d'un habitatge unifamiliar i piscina. Exp. 2023/8514.

3. Incoació expedient de resolució del contracte d'obres d'impermeabilització de la coberta del poliesportiu. Exp. 2024/480.

4. Terminació acord convencional reclamació responsabilitat patrimonial. Exp. 2022/1163.