Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 24-04-29

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 29 d'abril de 2024

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Aprovació de llicència d’obres per instal·lació de mòdul prefabricat a l’Institut Escola El Martinet. Exp. 2023/5529.

3. Autorització llicència obres ampliació i reforma d'un habitatge unifamiliar. Exp. 2024/1401.

4. Autorització llicència d'obres per ampliació d'un magatzem. Exp. 2023/9337.

5. Desistiment reclamació de responsabilitat patrimonial. Exp. 2024/1046.

6. Bases i convocatòria constitució d'una borsa de treball d'enginyers/res superior A1. Exp. 2024/2946.

7. Resolució del contracte d'obres d'impermeabilització de l'edifici del poliesportiu. Exp. 2024/480.

8. Aprovar l'adhesió al conveni entre l'Administració General de l'Estat i la Diputació de Barcelona, per l'establiment de Punts d'Atenció a l'Emprenedor, integrats a la xarxa CIRCE. Exp. 2024/1915.