Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 24-05-13

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 13 de maig de 2024

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Aprovació liquidació de la certificació d'obra núm. 20, corresponent al Conveni de col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per al finançament de les obres del Projecte del nou arxiu municipal. Exp. 2021/1640.

3. Aprovar la pròrroga del servei d'atenció i acollida, atenció psicològica, orientació jurídica i punt lila (SIAD). Exp. 2024/2581.

4. Autorització llicència obres de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar. Exp. 2023/1104.

5. Aprovació segona modificació llicència obres construcció edifici plurifamiliar. Exp. 2021/4351.

6. Restar assabentat, remissió expedient i compareixença en recurs contenciós administratiu, procediment abreujat 306/22-D. Exp.2024/3953.

7. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre els ajuntaments de Ripollet, Badia del Vallès, Barberà del Vallès i les empreses Alba Instituto Técnico de Formación, SL i Levelinstrukta, SL, en el marc dels Projectes Singulars, convocatòria 2023. Exp. 2023/10648.