Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió de 24-03-18

Ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern Local, de 18 de març de 2024

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Desistiment contenciós administratiu núm. 390/2022 B, interposat contra l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Exp. 2022/7879.

3. Sol·licitar subvenció per a l'adquisició de diferents fons bibliogràfics destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (CLT060). Exp. 2024/1889.

4. Aprovació certificació d'obra núm. 12, reforma i millora de la urbanització del carrer Sant Sebastià, entre els carrers Concòrdia i carretera de l’Estació. Exp. 2022/5790.

5. Devolució de garantia per les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres. Exp. 2024-1192.

6. Autorització modificació no substancial de la llicència d'obres per a la construcció d'un edifici plurifamiliar amb 21 habitatges, 21 places d'aparcament i 21 trasters. Exp. 2021/4351.

7. Aprovació adhesió conveni de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i els sistemes de responsabilitat ampliada del productor (SRPA) de residus d'aparells elèctrics i electrònics, mitjançant l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Exp. 2023/8474.

8. Aprovació bases i convocatòria 3 places agent Policia Local. Exp. 2024/659.

9. Desistiment reclamació responsabilitat patrimonial. Exp. 2023/8749.