Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Urbanisme

Certificat d'antiguitat i legalitat d'edificis

Aquest tràmit permet sol·licitar un certificat on s'indica l'antiguetat, en base a les dades cadastrals, i la legalitat d'una construcció, que acredita que la construcció no té cap expedient sancionador i que el que està construït s'ajusta a la normativa i als projectes aprovats per l'Ajuntament.

Comunicació prèvia primera ocupació

Aquest tràmit permet realitzar la comunicació prèvia a l’Ajuntament d’un dels següents fets:  Utilització de les edificacions de nova construcció o nova planta; Ampliacions; Reforma o rehabilitació de gran dimensió comportant la interrupció de la seva utilització i ocupació.

Llicència de canvi d'ús d'un immoble a habitatge

Aquest tràmit permet sol·licitar la concessió de la llicència d’obres pel canvi d’ús d’un immoble a habitatge. Els tècnics municipals verificaran que el nou ús d’habitatge que es pretén implantar en immobles, així com les seves instal·lacions s’ajusten als requeriments del Planejament i Normativa vigent.