Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuts, beques i subvencions

Sol·licitud de beca material escolar

sol·licitar la beca per material escolar. S'entén per material escolar el conjunt format pels llibres i tots aquells documents, fotocòpies, i altres materials fungibles necessaris per complementar i potenciar l’aprenentatge de l’alumne/a en el centre escolar. Així mateix, amb aquesta convocatòria es pretén fomentar i alhora facilitar la reutilització dels llibres de text i Donar suport econòmic a la despesa que suposa la compra de llibres de text i material escolar a les famílies del municipi.

Sol·licitud ajuts menjador escolar del Consell Comarcal Valles Occidental

L'objecte de la convocatòria és la regulació de l'atorgament d'ajuts individuals per la utilització del servei escolar de menjador als alumnes escolaritzats en un centre educatiu del Vallés Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos des ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, durant el curs corresponent a la convocatòria i que no els pertoqui la gratuïtat del servei.