Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Drets Socials

Informe d'arrelament social

Aquest tràmit permet obtenir l'informe d'arrelament social necessari per aconseguir l'atorgament de residència temporal per circumstàncies excepcionals, sempre que la persona no pugui acreditar vincles familiars amb una persona estranjera amb residència legal o amb un/a ciutadà/na espanyol/a (cònjuges, ascendents o descendents en línia directa)

Informe de disponibilitat i adequació de l'habitatge per reagrupament familiar o altres tràmits d'estrangeria

Aquest tràmit permet obtenir l'informe que acredita que la persona estrangera no comunitària que resideix legalment a Espanya disposa d'un habitatge amb les condicions d'habitabilitat adequades per a poder atendre les seves necessitats i les dels familiars que vol reagrupar (que ara resideixen al país d'origen). També permet obtenir l'informe d'habitatge en cas de persones menors, fills residents legals, amb permanència mínima a l'Estat espanyol de 2 anys. L'informe ha de fer referència als aspectes següents: títol que habiliti per a l'ocupació de l'habitatge, nombre d'habitacions, ús al qual es destina cadascuna de les dependències de l'habitatge, nombre de persones que l'habiten i condicions d'habitabilitat i equipament, entre d'altres.

Informe d'integració social per a renovar/modificar la residència temporal

Aquest tràmit permet obtenir l'informe d'esforç d'integració de la persona estrangera en el procés de renovació/modificació de la seva autorització de residencia temporal (no lucrativa, per reagrupament familiar, treball per compte d'altri i treball per compte propi) i que no compleixi alguns dels requisits previstos per la renovació de l'autorització.

Servei de primera acollida

El Servei de Primera Acollida és un conjunt d'accions i de recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones immigrades que arriben al municipi. Inclou l'acompanyament, la formació i la certificació d'uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

Sol·licitud de teleassistència

Aquest tràmit permet sol·licitar el servei de teleassistència. El servei de teleassistència és un servei preventiu i assistencial pensat per a millorar la qualitat de vida, l'autonomia i l'atenció continuada a persones grans, amb discapacitats o en situació de dependència perquè puguin mantenir amb garanties la seva independència domiciliària reduint el risc d'aïllament.

Sol·licitud informe pobresa energètica (RER)

Aquest tràmit permet sol·licitar dels serveis socials l’informe per garantir el dret  d’accés als subministraments bàsics d’aigua, de gas i d’electricitat, evitant el tall d’algun d’aquests subministraments per situació de pobresa energètica de persones o famílies que no poden fer front al pagament del subministrament.

Prestació econòmica d'urgència social

Aquest tràmit permet sol·licitar prestacions socials de caràcter econòmic, destinades a persones físiques, nuclis familiars o unitats de convivència en situació de vulnerabilitat social. Hi haurà diferents modalitats segons les necessitats de cada persona i es determinaran segons el Reglament que les regula.