Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Padró d'habitants i cens electoral

Certificat de convivència actual

Document amb validesa legal signat pel Secretari o el Delegat de l'Ajuntament que acredita la convivència del sol·licitant i de la resta de persones que consten inscrites al mateix domicili.

Certificat de convivència històric

Document amb validesa legal signat pel Secretari o el Delegat de l'Ajuntament que acredita la convivència del sol·licitant i de la resta de persones que consten inscrites al mateix domicili, així com dels diferents moviments que s'han produït en aquell domicili (altes, baixes...).

Sol·licitud certificat digital

Aquest tràmit permet sol·licitar l’expedició d'un certificat d’identitat digital per tal de poder realitzar gestions a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Ripollet, o amb d’altres Administracions Públiques.

Volant de convivència actual

Document de caràcter informatiu que especifica les dades del sol·licitant i de la resta de persones que conviuen en un mateix habitatge, segons consten a les dades del Padró Municipal d'Habitants.

Volant de convivència històric

Document de caràcter informatiu que especifica les dades del sol·licitant i de la resta de persones que conviuen a un mateix habitatge, segons consten a les dades del Padró Municipal d'Habitants durant un temps determinat.

Volant d'empadronament històric

Document de caràcter informatiu que especifica les dades del sol·licitant i de la resta de persones que conviuen en un mateix habitatge, segons consten en les dades del Padró Municipal d'Habitants durant un temps determinat.

Volant d'empadronament individual

Document de caràcter informatiu que especifica les dades del sol·licitant i de la resta de persones que estan empadronades en un mateix habitatge, segons consta en el Padró Municipal d'Habitants.