Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Padró d'habitants i cens electoral

Volant d'empadronament individual actual (autoconsum)

El volant d’empadronament actual informa sobre l’empadronament d’una persona actualment segons les dades del padró municipal d'habitants. El volant és un document de caràcter purament informatiu que pot ser suficient en nombroses gestions en les que els ciutadans necessitin aportar informació sobre l’empadronament. Aquest tràmit genera i permet la descàrrega del volant d'empadronament individual actual de la persona física identificada.

Volant o certificat de convivència (actual o històric)

Aquest tràmit us permet sol·licitar volants o certificats de convivència que informen de les dades de les persones que conviuen actualment (volant de convivència actual) o van conviure durant una determinada data en un mateix habitatge (volant de convivència històrica) segons les dades del padró municipal d'habitants.

Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants

Sol·licitar la modificar les vostres dades personals inscrites en el padró municipal d’habitants d’aquest Ajuntament (p.ex. rectificar la data de naixement o actualitzar el nivell d'estudis). Amb caràcter general, sempre que s’aportin els documents necessaris per provar la identitat o representació, en el seu cas, s’efectuarà la modificació de qualsevol de les vostres dades en el padró municipal, sent efectiva des del moment de la sol·licitud i sense que sigui possible atorgar efectes retroactius. En cas que existeixin dubtes sobre alguna de les dades declarades, abans de la modificació, l’Ajuntament pot comprovar la veracitat de les dades consignades en aquesta sol·licitud.