Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants

Sol·licitar la modificar les vostres dades personals inscrites en el padró municipal d’habitants d’aquest Ajuntament (p.ex. rectificar la data de naixement o actualitzar el nivell d'estudis). Amb caràcter general, sempre que s’aportin els documents necessaris per provar la identitat o representació, en el seu cas, s’efectuarà la modificació de qualsevol de les vostres dades en el padró municipal, sent efectiva des del moment de la sol·licitud i sense que sigui possible atorgar efectes retroactius. En cas que existeixin dubtes sobre alguna de les dades declarades, abans de la modificació, l’Ajuntament pot comprovar la veracitat de les dades consignades en aquesta sol·licitud.

Unitat gestora Oficina d'Atenció Ciutadana

Aquest tràmit no serveix per:

  • Actualitzar l’adreça d'empadronament dins del mateix municipi. En aquest cas, utilitzeu el tràmit “Canvi de domicili dins del mateix municipi”.
  • Donar-vos d’alta com a nou veí/na d’aquest municipi (per naixement, per canvi de residència entre municipis o per omissió). En aquest cas, utilitzeu el tràmit “Alta al padró municipal d’habitants”.