Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

Transició energètica

La importància de la transició energètic per a lluitar conta el canvi climàtic i les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Juliol 2023

Donem una empenta a la transició energètica!

L’aire que respirem és una barreja de gasos formada per un 78% de nitrogen, un 21% d’oxigen, un 0,9% d’argó i un 0,03% de CO₂. Aquesta proporció de gasos és fixa, però n’hi ha d’altres en proporcions variables.

D’entre aquests gasos hi ha els anomenats “gasos d’efecte hivernacle”, com ara el vapor d’aigua o el metà. Gràcies a la seva acció, part de la radiació solar que arriba a la Terra és retinguda per l’atmosfera mantenint una temperatura adient per la vida. Però l’increment dels nivells d’aquests gasos a l’atmosfera pot suposar un perillós escalfament de la superfície de la Terra i afectar tota una colla de processos atmosfèrics...

El CO₂ és el principal gas d’efecte hivernacle. La seva interacció amb els éssers vius ha fet variar la seva proporció relativa al llarg dels milions d’anys d’història de la Terra. Així, els organismes vegetals van començar a consumir el CO₂ de l‘atmosfera amb l’ajuda de l’energia que arribava del Sol i van anar creant més matèria orgànica. A mesura que morien, el CO₂ era emmagatzemat en forma de carbó i petroli.

L’ésser humà va aprendre a aprofitar l’energia emmagatzemada en aquests combustibles fòssils per al seu benestar. Això va comportar dues coses: una, que els recursos energètics fòssils comencessin a escassejar, i l’altra, que una part important del CO₂ emmagatzemat durant milions d’anys s’alliberés en pocs centenars d’anys, provocant l’escalfament global de l’atmosfera.

Aquest escalfament, a més de provocar el desglaç de les glaceres i l’augment del nivell del mar, provoca altres afectacions com la desertització i l’augment de fenòmens extrems com huracans, inundacions o incendis. Per això cal repensar l’actual model energètic i donar pas al concepte de “transició energètica”, que consisteix a canviar l’actual sistema energètic basat en els combustibles fòssils a un de baixes emissions de carboni basat en fonts renovables.

No hi ha massa temps per revertir la situació; tots ens hi hem de posar i a Ripollet la transició energètica ja està en marxa. El municipi disposa d’un Pla de transició energètica amb línies d’actuació dirigides a l’ús d’energies renovables i a la millora de l’eficiència energètica, amb l’objectiu de reduir les emissions de CO₂.  

Un exemple  que s’ha dut a terme al nostre municipi és el de canviar lluminàries d’incandescència a LED a les vies públiques i a alguns equipaments municipals:

-Instal·lació LED als carrers Rocabruna, Fontanella, Dr. Bergós, Joan Miró, Tamarit i La Lluna: 6.316 kg de CO₂ a l’any.

-Substitució de llums a la Rbla. Sant Jordi: 13.858 kg de CO₂ anuals.

-Actuacions al barri del Pont Vell: 10.473 kg de CO₂ cada any.

-Canvi de llums als equipaments esportius: 59.094 kg de CO₂ a l’any.

En total, 89.356 kg menys d’emissions de CO₂ cada l’any! Nosaltres també podem contribuir en la transició energètica, ja sigui instal·lant plaques solars a casa, usant llums LED, fent servir vehicles de baixes emissions... i tancant els llums quan no els necessitem!