Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

L’estació meteorològica de la Casa Natura

Coneix com funciona i quines dades proporciona aquesta instal·lació

L’estació meteorològica digital de la Casa Natura

Un observatori meteorològic és un lloc on s’observen, mesuren i enregistren les condicions actuals del temps a partir de les dades subministrades pels instruments adients, com ara termòmetres, baròmetres, anemòmetres, higròmetres o pluviòmetres. Segons l’abast instrumental que disposi l’observatori meteorològic es poden obtenir dades dels paràmetres atmosfèrics més bàsics, com ara la temperatura, la humitat, la pressió atmosfèrica, la precipitació i la velocitat i direcció del vent, fins a d’altres de complementaris com poden ser la intensitat de la radiació solar, les hores de sol, la nuvolositat o, fins i tot, les concentracions de gasos contaminants o de pol·len.

El tractament i anàlisi de les dades obtingudes serveix per a diferents usos. A curt termini, les dades s’utilitzen per a fer prediccions meteorològiques, observant l’evolució d’aquestes dades en funció d’intervals breus de temps. Però també serveixen per estudiar la climatologia de l’àrea geogràfica on es troba l’observatori, tot analitzant les dades enregistrades durant períodes llargs de temps.

Des de l’any 2006 hi ha instal·lada una estació meteorològica digital al pati de la Casa de Natura. Es tracta d’una estació marca DAVIS model Vantage Pro2 Plus que registra de forma contínua més de 20 paràmetres atmosfèrics.

El cos principal de l’estació meteorològica és un cilindre que conté els sensors de temperatura de l’aire, pressió atmosfèrica i humitat, així com el sistema transmissor de dades i la bateria elèctrica. Una bona part del cilindre l’ocupa l’embut recol·lector del pluviòmetre i el sistema de cassoletes que permet mesurar tant la quantitat de precipitació com la seva intensitat. És un sistema enginyós: l’aigua recollida a l’embut va caient a una cassoleta, de manera que, quan conté una quantitat d’aigua determinada, pendula a causa del pes, fa caure l’aigua i retorna de nou a la posició inicial per rebre més aigua. El moviment és captat per un sensor graduat de tal manera que cada impuls equival a 0,2 l/m2.

L’estació meteorològica està instal·lada a l’extrem superior d’un pal metàl·lic que l’eleva uns tres metres sobre terra, per evitar que l’escalfor radiant de la superfície del terra incideixi en els sensors i alteri els paràmetres que es mesuren. De la mateixa manera, el lloc on està instal·lada l’estació meteorològica també compleix amb unes condicions determinades que eviten la interacció negativa d’altres elements existents a l’entorn, com ara edificis o arbres, alhora que asseguren suficients hores d’insolació.

Un altre mòdul de l’estació, el que suporta el penell i l’anemòmetre, es troba damunt de la teulada de la Casa de Natura, on el vent hi circula sense interferències.  

Les dades obtingudes pels sensors i els instruments meteorològics es transmeten fins una consola instal·lada a l’interior de la Casa de Natura. A la seva pantalla es mostraen dades i gràfics que, alhora, es desen a un ordinador. Gràcies a l’aplicació Weathercloud, tothom que estigui connectat a internet pot consultar les dades meteorològiques actuals a Ripollet. I, si alguna persona vol informació sobre els paràmetres atmosfèrics de Ripollet d’anys anteriors, pot consultar totes les dades a l’espai de Casa Natura dins el web municipal ripollet.cat.

L’observació meteorològica i la recollida de dades a Ripollet, però, arrenca uns anys abans que s’instal·lés l’estació meteorològica digital actual. En aquest mateix lloc s’hi va instal·lar, l’any 2000, una caseta meteorològica amb tot d’instruments manuals, però... això ja és una altra història!